VI VIL KENDES FOR PROFESSIONELT, ENGAGERET OG PERSONLIGT SAMARBEJDE

JLL Group administrerer egne boliger, erhvervsejendomme og udviklingsprojekter i Nordsjælland og København for ca. 250 mio. kr. og sikrer – i samarbejde med partnere og tilknyttede arkitekter, entreprenører og rådgivere – projekter, der er gennemarbejde og profitable.

Direktør Jesper Laugmann har, som tidligere ejendomsmægler, 25 års erfaring med køb, salg og udvikling af boliger med særligt fokus på ejerlejligheder, erhvervsejendomme og byggegrunde.

Vores kompetencer er særligt videreudvikling og optimering af eksisterende ejendomme, det værende sig både erhvervsejendomme og boligejendomme.

Vi garanterer tæt kontakt til både lejere og køberne af vores boliger, da vores ambition at være kendt for kvalitet og for den tryghed, som mange års erfaring og en god, løbende kontakt giver.

Aktuelt er JLL Group engageret i nybyggeri af 20 parcelhuse i Helsingør Kommune og 60 lejligheder i København N.

Større projekter gennemføres i samarbejde med en eller flere kapitalpartnere.